Priser
Leje af lejligheden i Tyrkiet - uanset om I er 2 eller 4 personer er:
Maj – Oktober
November - April
1 uge kr. 3.000,-
2 uger kr. 5.500,-
3 uger kr. 7.500,-
1 uge kr. 2.500,-
2 uger kr.4.500,-
3 uger kr. 6.500,-
  • Depositum uanset årstid er kr. 1000,- der tilbagebetales, ved returnering af nøgler.

  • Vand afregnes med 20 kr./m3 - el afregnes med kr. 1,50 / kwh.

  • Slutrengøring er ikke inkl. i prisen. Dette er lejers forpligtigelse inden afrejse.

  • Såfremt I ønsker at leje lejligheden længere end tre uger, taler vi om prisen.

  • Vi er gerne behjælpelig med at arrangere transfer, begge veje, mellem lufthavnen i Antalya og lejligheden i Alanya. Via vores tyrkiske forbindelse kan der købes transport fra lufthavnen pt. 60 euro - aftales ved bestilling.

Praktiske forhold
Når I har reserveret lejligheden, bekræfter vi lejemålet med kopi af betingelser og praktiske forhold før, under og efter rejsen. Endvidere får I oplyst konto nummer til brug for indbetalinger.


  • 4 uger før lejemålets begyndelse betaler I lejen.

  • Ca. 1 uge før lejemålets begyndelse tilsender vi nøgler + blanket for el afregning.

  • Ved ankomst aflæser I elmåleren.

  • Ved afrejse aflæser I igen elmåleren.

  • Efter hjemkomst sender I nøglerne til os, sammen med opgørelse og afregning for el & vand – Alternativt kan vi modregne el i depositumet.


Oprydning og slutrengøring foretages af lejer
. (Via vores tyrkiske forbindelse kan slutrengøring bestilles til pt. 35 euro - aftales ved bestilling.)

Som lejere er I selv ansvarlige for følgende, som slutrengøring ikke omfatter:
opvask af service, bestik, glas, kogegrej m.v.
generel oprydning

Slutrengøring omfatter:
Rengøring af borde, gulve, toiletter, vaske, fliser, spejle, vandhaner, køleskab, komfur, ovn , mikrobølgeovn, køkkenudstyr, og vask af vinduer.


Betingelser
Vi anbefaler at I tegner en almindelig rejseforsikring, såfremt I ikke er dækket under jeres familieforsikring.

Se uddybende beskrivelser på http://www.europaeiske.dk/eller http://www.ihi.dk/

Som lejer er I forpligtet til at rette jer efter de ordensregler der findes på feriestedet (man skal opføre sig helt almindelig fornuftigt).
Lejer er ansvarlig for boligens møbler og inventar i hele lejeperioden. Eventuelle ituslået genstande skal om muligt erstattes med identiske.


Ankomst aftales mellem lejer og udlejer (normal søndag til søndag). Udlejer kan ikke drages til ansvar for eventuelle forsinkelser og følger heraf.
Nøgler er tilsendt inden afrejse – se under punktet ”Priser”. I skabene på værelserne forefindes rent sengelinned (som er beregnet til at skifte med når I vasker Jeres eget)


Ansvarsfraskrivelse
Ophold i lejligheden i Tyrkiet sker på eget ansvar. Udlejer påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting, opstået under opholdet i lejligheden, uanset årsag.
Konstaterer lejer mangler eller skader på lejligheden eller noget inventar, skal lejer underrette udlejer straks ved ankomst, så afhjælpning kan ske. Kan afhjælpningen ikke ske inden for rimelig tid eller uden uforholdsmæssige omkostninger for lejer, kan krav gøres gældende mod afslag i prisen for lejen. Udlejers ansvar kan aldrig overstige den betalte leje.
Et krav mod udlejer og eventuelt afslag i prisen, forudsætter at udlejer er blevet informeret rettidig og har haft mulighed for at afhjælpe problemet. Skader eller mangler, der ikke bliver oplyst til udlejer umiddelbart efter ankomst, betragtes som forårsaget af lejer og skal erstattes/udbedres for lejers regning.
Udlejer har intet ansvar for mangler eller andre forhold, der skyldes lejers egne forhold, force majeure eller force majeure lignende forhold.
Ved force majeure eller force majeure lignende forhold, (krig, strejke, naturkatastrofer eller andre tilsvarende), kan udlejer med øjeblikkelig varsel ophæve lejeaftalen, hvis lejligheden ikke kan stilles til rådighed som aftalt.
Udlejer er ikke ansvarlig for mangler eller gener, der skyldes fejl eller svigt i den offentlige forsyning.


Hvad skal I selv medbringe
o· Håndklæder
o· Viskestykker
o· Kaffefiltre
o· Toiletpapir
o· Køkkenrulle
o:) I Tyrkiet er Sololie, Vin og Spiritus dyrt...
o: Sengelinned – se nedenstående


Der forefindes sengelinned der er beregnet til ”at skifte med” medens Jeres eget bliver vasket. Efter brug vaskes sengelinnedet og lægges på plads i skabet.

Rengøringsmidler, vaskepulver, skyllemiddel og opvaskemiddel er ikke inkluderet i lejen, men I er velkomne til at bruge det der evt. forefindes, ligesom I gerne må efterlade eventuelle rester.