Turen til Pamukkale

Noget af teksten er lånt fra Udvandrene

Vi blev hentet kl. 5.00 som de første og begyndte den nødvendige opsamling. Et par timer senere spiste vi morgenmad på en tankstation - Husk at medbringe mad/kaffe/vand/øl til turen - de småsteder hvor der bliver stoppet undervejs har nogle gyselige priser.

Turen købte vi hos vores lokale tur-handler http://tyrkiet.se/hvorer.htm (skråt overfor bageren) for 20 Euro. Dette inkluderede transport, indgang til Pamukkale, aftensmad, overnatning, morgenmad - samt stop på to billige frokoststeder. De øvrige stop var turistfælder.

Vi har været på turen endnu engang - denne gang lande vi på et hotel - hvor der ikke var nogen købmand i nærheden - hvor et glas øl kostede 6 €! Husk drikkevarer hjemmefra!!!

Jeg har indsat nogle flere billeder.

Det der gjore turen yderst interessant var vores guide fra "Pacho Tours" Önder Kizilarslan - der fortalte bredt om tyrkiet, befolkningen, religionen, økonomien, politik, historie - altsammen med udgangspunkt i geografi. Så hvis I har muligheden for at bruge ham som guide - så gør det.

Kunstmaler Jesper Schytt Kunstmaler Jesper Schytt

På besøg hos en beduinstamme

Vores første rigtige stop var hos nogle beduiner hvor Önder bl.a. fortalte om hvad der var på de tæpper de knyttede.

På dette tæppe ses tobaksplanter og skorpioner(skorpioner elsker tobak) - de 5 små firkanter angiver at de beder 5 gange om dagen - den blå farve viser at de bor nær havet - den røde farve angiver at de er venlige - i midten slægts-træ.....

"Pacho Tours"
Midt på Atatürk Cad.
Önder Kizilarslan
onder55@hotmail.com
Tel: +90 242 512 22 84

Jesper Schytt Dorte Kofod

Vi var afsted med en lille bus: 1 chauffeur vores guide - engelsk/tysk russisk guide - 6 russere - 5 nordmænd - 2 tyskere - 3 danskere. Herunder russere og tyskere.

I midten ses Obelix og Asterix

I TæppeLand med Marit og hendes mand

Fotosafari Ruslan med den stor Gun ;-)

Indgangen til Disneyland Not.

Her en sene fra "Stormfulde højder"

Selv træerne er i vejn :-)

 

De velkendte strømper

Og Dorte ser ud imod

Flade sletter i 900 m's højde ogivet af bjerge.

Det er ikke på Bornholm


Nekropolis - de dødes by

I den nordlige ende af Hierapolis lige udenfor byens mure findes én af de bedst bevarede kirkegårde fra gammel tid i Tyrkiet. Den strækker sig over en strækning på ca 1 km. Her ligger ca 1200 grave fra den græske og kristne tid. Mange af gravene er særdeles velbevarede, og de er hvilested for rigmænd, politikere, soldater, helte og andet godtfolk, men også brave handlende og håndværkere ligger begravet her. Materialerne, der er anvendt, er dels limsten og dels marmor. Mange af sarkofagerne har inskriptioner, hvor man fx kan læse om beboerens beskæftigelse. Nogle gravmonumenter er ligefrem bygget som beboelseshuse.

Dorte foran en etværelses med låg - der kan have være brugt af optil 200 gange. De døde blev placeret med en masse brændt kalk - 8-9 måneder efter var der kun få rester der blev fjernet.

Årsagen var at der i forbindelse med kurbadet var et hospital. Får at undgå spredning af smidte benyttede man brændt kalk - og hvis den afdøde ikke var en betydningsfuld person - gik man ind for genbrug.

Som tidligere nævnt led Philip, én af Jesu' disciple, martyrdøden her i Hierapolis. I det 4. eller 5. århundrede blev der rejst et gravminde over ham. Det menes, at han muligvis ligger under dette gravmonument, men graven er aldrig fundet. Monumentet, som ligger udenfor bymuren, måler ca 20 x 20 meter. Da kristendommen blev statsreligion i det østromerske kejserrige blev stedet mål for mange pilgrimme. I bygningen befinder sig 8 kapeller, som er adskilt ved 8-kantede værelser på en sådan måde, at bygningen får form af et dobbelt kors.

Dorte er ved at besigtige et at de bedre huse - rigelig med plads i 2 etager. Senere er der endog tilføjet udsigts pladser på taget. Alt var lavet i sten - selv døren - metal var meget dyrt.

 

De forskellige kister, sarkofager og huse er opført i kalksten og basalt fra en nærliggende vulkan. Bjergene i disse egne er ikke særlig gamle ca. 300 mill. år - marmor (der er betydelig hårdere) dannes udfra kalksten men først efter ca. 500 mill. år. Lågene på mange af kisterne var lavet af basalt - der er meget lettere end kalksten - og dermed lettere at tage af og på.

Lige for en ordens skyld: kalk, drypsten, Møens Klint, Permukkale, kalksten og marmor består alle hovedsagelig af Calsium Carbonat der er tungtopløselig.
Rent presset Calsium Carbonat er også kendt som tavlekridt.

 


Hierapolis

Vi kørte op til oldtidsbyen Hierapolis, hvilket betyder den hellige by. Byen menes grundlagt omkring 190 BC som et helsecenter, der allerede dengang var berømt for sine helbredende kilder. Det var også et sted, hvor de velhavende kom for at nyde deres otium - og med tiden dø. Byen voksede op omkring den hellige hule Plutonium. Hierapolis er opkaldt efter Hiera, én af grundlæggeren Telefos' hustruer - efter sigende den smukkeste. I 133 BC overgik byen til romerne sammen med riget Pergamon. I tidens løb har byen og området været ramt af adskillige jordskælv. Byen havde dog stadig fremgang, og under kejser Konstantin den Store blev Hierapolis udnævnt til hovedstad i provinsen Frygien. Kristendommen bredte sig hurtigt i Hierapolis, formentlig godt hjulpet på vej af den store jødiske koloni, som boede der. Ikke desto mindre led apostlen Philip martyrdøden i Hierapolis i år 80.

Byen dækker et område på ca 1000 x 800 meter, men desværre ligger det meste i ruiner. Hovedgaden, som løber nord-syd og er næsten 1 km lang, deler byen i 2 dele. I hver ende af hovedgaden befinder sig en imponerende indgangsport, udformet som en triumfbue. Uden om byen ses resterne af de oprindelige forsvarsmure. Egentlige udgravninger af stedet begyndte i 1957. 2 akvadukter forsynede byen med drikkevand.

 

 


 

Pamukkale

Pamukkale er et naturens vidunder. Det kalkholdige vand bobler op ad jorden med en temperatur på 35o celsius og løber ned ad bjergets skråninger over de af naturen smukt formede terrasser. Cremefarvede bassiner har taget form af mange tusinde års stadig påvirkning af mineralholdigt vand. Efter sigende skulle Pamukkale være enestående i hele verden - og jeg tror det gerne. Navnet Pamukkale er tyrkisk for Bomuldsbjerget. Det var det billede, der dannede sig for datidens befolkning. Havde de kendt til isbjerge, havde de måske valgt et anden navn. I disse smukke omgivelser er der masser af varme kilder, som anbefales mod enhver (u)tænkelig sygdom: hjerteproblemer, kredsløbsforstyrrelser, forhøjet blodtryk, nervøse lidelser, rheumatisme, fordøjelsesproblemer, astma, øjensygdomme, hudlidelser osv.

 

Stormfulde Højder 2

 

Der er en række af billederne der er lånt fra: wanting.dk/

 

Teatret

Herefter besøgte vi det velbevarede teater med stor orkestergrav og scene, som blev bygget i det 2. århundrede. Det afløste et tidligere teater i nærheden, som styrtede sammen under det store jordskælv i år 60. Det havde plads til 15-20.000 tilskuere, som alle havde et udmærket syn til den store scene. Ca 30 rækker er velbevarede i dag. Under kejser Septimus Severus blev scenens mure forstærket, og det blev tilføjet en række søjler til facaden. Den øvre del af scenene - som har mytologiske scener indhugget i marmorblokke, er desværre faldet sammen. Der findes 5 store udsmykkede marmordøre: en til venstre, en til højre og 3 i midten.

Saltsø

Frokosten på vejen hjem indtog vi ved Burdur Søen, som ligger ca 4 km udenfor byen Burdur. Søen er i tidernes morgen blevet til ved et jordskælv, og den er omgivet af bjerge på alle sider. På grund af udvaskning fra bjergene er dens vand ekstremt salt og dermed udrikkeligt. Søen er på sine steder 170 meter dyb - og den bybeste i Tyrkiet, og dens areal udgør 186 km2. Vi fik fisk på en restauration med udsigt til søen.

 

Jernholdig 60 grader varm kilde


Moske/Måske ikke

Vores lokale Moske der er under opbygning

Tæppefremstilling

>>Klik 1<<

>>Klik 2<<

Mavedans og Hamselv

Hun er russer

Han flyder

Dornningen tager imod

Hvi I vil følge mig ...

...og de smager godt - nærmeste nabo til hotellet

 

Et varetegn i Mahmutlar