Nu i 2015 er der flere der flyver til Gazipasa

Her er et priseksempel:


Den 4. juni 2012 lykkedes det for Tyrkietexperten at sætte et fly i Lufthavnen- endelig!


11/5 2012 Jet Time har netop meddelt os, at de endnu ikke har den fornødne tilladelse til at kunne lande og lette i Gazipasa.

Vedrørende flyvning til Gazipasa lufthavn i Tyrkiet.


Jet Time skal hermed informere om at det for nærværende ikke er mu-ligt at flyve til Gazipassa.

Det skyldes at de nødvendige tilladelser på baggrund af Jet Times og i øvrigt en række andre luftfartselskabers ansøgninger om operation til denne lufthavn endnu ikke er færdigbehandlet af de Tyrkiske luft-fartsmyndigheder.
De til ansøgningen krævede simulator træning samt andre procedure-mæssige forhold er gennemført, men ikke færdigvurderet hos myn-dighederne.
Der foreligger ikke pt. noget svar fra myndighederne angående tids-perspektivet.
Alternativt flyves til Antalya lufthavn indtil en afklaring foreligger.
Vi beklager denne uafklarede situation men skal naturligvis straks informere Deres rejsebureau når færdigbehandling hos de tyrkiske luftfartsmyndigheder har fundet sted og dette er meddelt til Jet Time.


Update:

4. april 2012 landede Corendon Airlines i Gazipasa.

 

------------

 

Lidt mere nyt om hvem der flyver til Gazipasa:

Efter svenske Tor Airs konkurs blev det spændende om Tyrkietexperten blev klar til direkte flyvninger til den nye lufthavn i Gazipasa. Men idag er der indgået en ny aftale med danske Jet Time til Gasipasa fra 1. april.

Afgangsdagene bliver de samme som hidtil, men flytiderne er endnu ikke på plads.

Lidt om danske Jet time:

Jet Time er et dansk flyselskab, som blev certificeret af de danske luftfartsmyndigheder ogstartede operationerne i 2006. Bag selskabet står en række danske forretningsfolk. Ledelse og personale består – for de flestes vedkommende – af folk med mange års erfaring i den danske luftfartsbranche. Se mere - Klik

 


Og endelig Gazipasa til foråret 2012!

Tyrkietexperten præsenterer:

Man siger, at den korteste vej mellem to mennesker er et smil... Men den korteste vej til Alanya er uden tvivl at rejse med os til Gazipasa Lufthavn!

Som de første i Danmark kan vi nu præsentere direkte fly til Gazipasa, ca. 40 km. øst for Alanya, fra starten af sæsonen 2012. Det vil betyde, at vi forkorter rejsetiden til Alanya med mere end 1½ time.

Vi har indgået aftale med svenske Tor Air for sæsonen 2012 med 4 ugentlige afgange til Gazipasa fra 1. april til 30. oktober 2012, samt 2 ekstra afgange ugentligt i sommerferien. Flytypen er Boeing B737 med plads til 148 passagerer - akkurat den største flytype, der kan lande i Gazipasa Lufthavn.

Tor Air har med stor succes forestået 2/3 dele af alle vores afgange til Tyrkiet i 2011, og dette samarbejde er vi meget glade for at fortsætte i 2012.

Gizipasa

 

Lidt Google oversættelse fra: http://www.alanya.bel.tr/actual.asp?fID=2218

FØRSTE charterfly OG JEG Gazipasa er blevet ophævet.
Torsdag April 28, 2011
Gazipasa Lufthavn, den hollandske flyet rejsende, der kommer fra udlandet for første gang blev mødt med blomster. Borgmester Hasan Sipahioglu April 27 er et vendepunkt for vores region, det fordomme det første fly er forsvundet, sagde han.
 
Gazipasa Lufthavn, den hollandske flyet rejsende, der kommer fra udlandet for første gang blev mødt med blomster.
Gazipasa Lufthavn, der transporterer turister fra Holland Transavia 
Flyselskab i 149-passager Boeing 737-700 model flyvemaskine 20:25 i landet. Træk ved at være den første fly flyvning fra udlandet på grund af den ceremoni i lufthavnen. Folkedanse ledsaget af trommer og fløjter Holdet mødtes med passagerer ned fra flyet show. En række af blomster og gaver fik exit af turister lufthavn.

Alanya borgmester Hasan Sipahioglu lufthavnen ceremonien, guvernør Muhittin Gazipasa Cotton, borgmester Gazipasa Cem Burak Özgenç, Alanya Tourist Operators Association formand Gülçin Guner, ikke-statslig organisation repræsentanter, turisme aktører, borgere og bosiddende udlændinge, der tiltrådte i Alanya.

Alanya borgmester Hasan Sipahioglu, 3 dage i byen kontorister og 132 hollandske gazetecileyle Neckermann Reise Gazipasa sammen gik til at opfylde lufthavnens første internationale flyvning. Gazipasa Royal hollandske Airlines fly i en lufthavn, der opfylder borgmesteren i den første nedstigende Sipahioglu, den 27. april 2011 for historien om Alanya er en Milad sagt, især ens egne hold 700-800 udlændinge, der bor i Alanya bygget busser fra lufthavnen til at komme op virkelig rørt alle sagde, at det var en situation . Dette er en af ​​flyet kurver, der beskriver vigtige for turismen i Alanya borgmester Hasan Sipahioglu, Medarbejdere 168 personer med ankomsten af ​​de første internationale fly og landingsbanen blev testet, samt ud af banen på de fordomme ortandan sagde. 


Den længe ventede første kommercielle flyvning til Gazipasa Airport vil lande den 22. maj 2010. 150 tyske turister ankommer med denne første flyvning. Gulcin Güner, formand for Alanya Hoteliers Association (ALTÌD), forklarede, at de havde et møde med Öger Tour i International Turisme Fair i Berlin i sidste uge, og selskabet vil lancere den første flyvning i maj til Middelhavet distriktet.Flyvningen er meget vigtigt for hotelejere i regionen, - "Der vil være andre flyvninger til og fra Gazipasa Lufthavn i sommersæsonen, selv om antallet af flyvninger vil være under vores forventninger. Vi forventer, at lufthavnen skal være fuldt operationelt i 2011 og bringe et stort bidrag til turismen i Alanya."

Juni 2009

NO TURBULENCE AT GAZIPASA AIRPORT

ALANYA, Antalya - Gazipaşa Aport starts to stage test flights finally, showing some positive signs after years of debates and questions hanging in the air. The beginning marks the area’s transition from a turbulent past to a clear future and gives hope to everyone, not only the residents of Gazipaþa, but also to every local of the Mediterranean area
There was a happy ending to a long story when Gazipaþa Airport started test flights last Tuesday, after more than a decade of preparation, criticism and waiting. When construction took off in 1992, Gazipaþa Airport was set to deliver a new promise for everyone in the eastern Turkish Riviera, an area with a 100-kilometer radius. Not only the residents of Gazipaþa but also the Alanya region in general and the locals of this Mediterranean stretch, extending as far as the historic town of Anamur were happy to see the beginning of a dream becoming a reality. When planned, executed and operated efficiently, the benefits of running an airport are countless. It drives human traffic to a region, generates revenue for local industries, creates multiple employment opportunities and attracts investment.

But it took almost a decade and a half to complete the construction of Gazipaþa Airport, which became infamous for its long-lasting, unfortunate destiny. The dilemma about its location, blocking the Taurus Mountains up the road and the wind that blazes Gazipaþa’s shores generated dozens of newspaper stories, not about the benefits that this investment created but about criticisms of officials for miscalculating the risks associated with its location.

Gazipasa Airport, in its almost 20-year history, managed to welcome only a single plane in 2007. The plane was part of a fire brigade that broke down while fighting forest fires in Alanya. In 2005, officials were planning to turn Gazipasa Airport into an aviation training center, but that did not materialize either. At some stage, the locals used the airport territory to plant vegetables, as the massive investment was totally abandoned.

But now, a successful bidding process has brought the highly reputable TAV, a joint venture between Tepe and Akfen that won the tender for the Gazipasa airport, to the eastern Turkish Riviera for the next 25 years.

New beginning

Pleasant news regarding the airport once again started to make its way through the region in 2007. This time, the locals didn't take it seriously as they had heard countless similar stories in the past. But a successful tendering process and the immediate start of operational work is finally bringing Gazipasa Airport's unclear destiny to a shiny new beginning.

TAV Airports won the tender for Gazipasa Airport for the next 25 years in exchange for 35 percent of the profit and is now getting ready to finalize the preparation stage and to turn on the green light for international flights.

When visiting Alanya in January, TAV Chairman Hamdi Akin announced that the first plane would land in Gazipasa in June. And on Tuesday, TAV successfully delivered what it promised. According to Akin, Gazipasa Airport’s current 1,900 meter-runway is capable of handling A-319 Airbuses and would be ready to serve bigger planes such as Boeing 747s once the runway expanded to 2,400 meters of length. That is currently a part of Gazipaþa's gradual development process.

Akin explained that 10-year weather records did not indicate a strong wind problem in the area and did not pose a threat for the planes any different than many other airports in Turkey. During his speech, Akin gave the example of Esenboga Airport in Ankara, which had similar problems. Esenboga is closed for landing occasionally as a result of strong winds in Ankara, which would be the case for Gazipasa when required.

Initially triggered by Turgut Ozal, a potential 500,000 visitors each year is attracting more local and international investors. Gazipasa Airport has a 500,000-person capacity per year. It was designed and constructed to include a domestic flights terminal, an international terminal and a VIP entrance.

The airport is installed with and will operate the most up-to-date aviation technology. Work to equip the airport with customs facilities, which will mark the airport as an international destination, is almost complete. Gazipasa is a candidate to carry the flag of boutique airports in Turkey, which is a scheme executed by TAV and an increasing trend in global aviation. It will probably be the first of its kind in Turkey.

Apart from its capabilities, the airport will create considerable employment opportunities for the locals who have already started to take courses in English. Just after the completion of the tendering process, a group of 100 Finnish investors visited Gazipasa to search for investment opportunities in the area. The airport will help the eastern Alanya-Mersin root develop and will ease traffic in the western Alanya-Antalya direction. Tourists and visitors who have been suffering long journeys to reach Alanya will have easy access to the area, which was an issue causing significant problems for the development of the region.

Rå oversættelse:

ALANYA, Antalya - Gazipa?

en Bagbord begynder at iscenesætte prøveflyvninger endeligt, der viser nogle plustegn efter års debatter og spørgsmål der hænger i luften.

Begyndelsen markerer områdets overgang fra en turbulent past til en klar fremtid og giver håb til alle, ikke kun Gazipaþas beboere, men også til hver lokal af Middelhavsområdet

Der var en glad endelse til en lang fortælling da Gazipaþa-Lufthavn startede prøveflyvninger sidst tirsdag, efter mere end et årti af forberedelse, kritik og venten.

Da konstruktion startede i 1992, blev Gazipaþa-Lufthavn sat for at levere et nyt løfte for alle i den østlige Turkish Riviera, et område med en 100-kilometer radius.

Ikke kun Gazipaþas beboere men også Alanyaet-regionen generelt og lokalene af denne Helt eller delvis omsluttet af lande strækning, udvidende indtil Anamurs historiske by var glad at se begyndelsen af en drøm blive en virkelighed.

Da planlagt, udførte og opererede dygtigt, fordelene af det at løbe en lufthavn er utallige.

Det kører menneskelig trafik til en region, genererer indtægt for lokale industrier, skaber multiple jobmuligheder og tiltrækker investering.

Men det tog næsten et årti og en halvdelen for at gennemføre konstruktionen af Gazipaþa-Lufthavn, som blev berygtet for sin lang-vedvarende, uheldige skæbne.

Dilemmaet om sin beliggenhed, der tilstoppede Taurus Mountains op ad vejen og den vind som blus Gazipaþas bredder genererede dusin af avisfortællinger, ikke angående fordelene denne denne investering skabede men angående kritikker af tjenestemænd for at forregne risikoerne gået sammen med sin beliggenhed.

Gazipasa Airport, i dets næsten 20-år historie, håndterede at modtage kun et enkelt fly i 2007. Flyet var en del af et brandkorps der brød ned mens kæmpende skovbrande i Alanya.

I 2005, var tjenestemænd ved at planlægge at vende Gazipasa Airport i et luftfartstræningscenter, men der materialiserede ikke heller.

På et eller andet stadie, brugte lokalene lufthavnsterritoriet for at plante grøntsager, da den massive investering totalt blev opgivet.

Men nu, har en vellykket bydende proces bragt den lysende anerkendte TAV, en fællestur mellem Tepe og Akfen der vandt licitationstilbuddet for Gazipasaet-lufthavnen, til den østlige Turkish Riviera i de næste 25 år.

Ny begyndelse

Behagelig nyt apropos lufthavnen begyndte en gang til at lave sin måde gennem regionen i 2007. Denne gang, lokalene tog ikke det alvorligt da de havde hørt utallige lignende fortællinger i past.

Men en vellykket opblødende proces og den omgående start af operationelt arbejde er endeligt ved at bringe Gazipasa Airports uklare skæbne til en skinnende ny begyndelse.

TAV Airports vandt licitationstilbuddet for Gazipasa Airport i de næste 25 år i bytte for 35 procent af gevinsten og er nu ved at blive parat til at færdiggøre forberedelsesscenen og at vende på grønt lyset for internationale flyrejser.

Når man besøger Alanya i januar, bebudede TAV Chairman Hamdi Akin at det første fly ville lande i Gazipasa i juni.

Og på tirsdag, leverede TAV vellykket hvad det lovede.

Ifølge Lignende, Gazipasa Airports aktuelle 1,900 meter-landingsbane er i stand til klarende A-319-Luftbusser og ville være klar til at tjene større fly så som Boeing 747s engang landingsbanen udvidet til 2,400 meter længde.

Det er p.t. en del af Gazipaþas gradvise udviklingsproces.

Lignende forklarede at 10-år vejrplader ikke indikerede et stærkt vindproblem i området og ikke poserede en trussel for flyene nogen anderledes end mange andre lufthavne i Tyrkiet.

Under hans tale, Lignende gav eksempel på Esenboga Airports i Ankara, som havde lignende problemer.

Esenboga er lukket for at lande lejlighedsvist som en resultat af stærke vinde i Ankara, som ville være tilfældet for Gazipasa hvor påkrævet.

Til at begynde med udløst af Turgut Ozal, er en potentielle 500,000 gæster ved at tiltrække hvert år mere mere lokale og internationale investorer.

Gazipasa-Lufthavn har en 500,000-person-kapacitet per år.

Det blev designet og konstrueret for at inkludere en indenrigsflyvningerskærmterminal, en international skærmterminal og en VIP-indgang.

Lufthavnen bliver installeret med og vil drive den mest tidssvarende luftfartsteknologi.

Arbejde at forsyne lufthavnen med toldfaciliteter, som vil markere lufthavnen som en international destination, er næsten fuldstændigt.

Gazipasa er en kandidat for at transportere flaget af boutiquelufthavne i Tyrkiet, som er et system udført af TAV og en tiltagende trend i global luftfart.

Det vil sandsynligvis være første af sin slags i Tyrkiet.

Ud over dets evner, vil lufthavnen skabe betydelige jobmuligheder for de lokale som allerede er begyndt at tage kursusser ind engelsk.

Lige efter gennemførelsen af den opblødende proces, besøgte en gruppe af 100 Finske investorer Gazipasa for at søge efter investeringschancer i området.

Lufthavnen vil hjælpe den østlige Alanya-Mersin-rod udvikle sig og vil lempe trafik i den vestlige Alanya-Antalya-retning.

Turister og gæster som har været ved at lide under langfarter til rækkevidde Alanya vil have nem adgang til det område, som var et emne der forårsagede signifikante problemer for udviklingen af regionen.


 

Gazipasa Airport

2009:

Der har tirsdag 26/5 været test flyvninger i gazipasa med landing og starter. Det forventes at statsministeren personligt åbner lufthavnen første uge i juni. Det bliver stadig kun for mindre fly og større fly senere når man har forlænget landingsbanen. Havne byggeriet i Gazipasa vil starte i juli og vil når det står færdigt have færge forbindelse til både Alanya og Cypern.

 


Der er nu endelig faldet afgørelse omkring denne lufthavn - der var muligheden for at det var et "luftkastel" og det er det - indtil videre....

Afgørelsen var, at lufthavnen vil åbne, men kun for fly op til 50 personer, hvilket udelukker nogen som helst chartertrafik. Afgørelsen fra ministeriet er helt klar : " der kommer aldrig til, at lande eller starte store fly fra Gazapasi" - citat slut!

Turen fra Antalya er dog heller ikke så slem, hvis alternativet er støjende fly dagen lang!


Aftale om lufthavn i Gazipasa underskrevet

I August 2007 blev det, af transport ministeriet, besluttet at åbne lufthavnen i Gazipasa. I starten af Januar 2008 er de afsluttende godkendelser og underskrifter endelig på plads og dermed kan arbejdet endelig begynde.

Projektet blev indledt med en udlicitering, der bekendt blev vundet af TAV. TAV er Tyrkiet førende virksomhed i brancen. TAV har bygget flere lufthavne og andre store offentlige institutioner i Tyrkiet og står for den daglige drift af adskillelige lufthavne i Tyrkiet og Mellemøsten.

TAV planlægger at udvide den eksisterende Gazipasa Lufthavn, der blev bygget for ca. 10 år siden. Lufthavnen skal åbnes for international trafik og målet er at udvidelsen skaber plads til en kapacitet på 3.000.000 passager årligt. TAV vil stå for den daglige drift, de næste 25 år.

Gazipasas Borgmester, Mr. Cemburak Ozgenc, informerer lokalpressen om at TAV agter at påbegynde arbejdet med det samme. I startfasen vil arbejdet være fokuseret omkring terminalen og landningsbane.

Nyheden er særdeles positiv for Alanya-området og de omkringliggende byer. Lufthavnen ligger kun 25 minutters kørsel fra Alanya og 15 minutters kørsel fra Mahmutlar.

Gazipasa Airport - Nu kører rygterne for alvor: Alanya lufthavn bliver lavet færdig!

Ny lufthavn nær Alanya åbner i 2008

Det tyrkiske selskab TAV Aerodromes Company har fået kontrakt på driften af Gazipasa Lufthavn mod betaling på 50.000 USD og 65% af overskuddet til den Turkiske regering. Aftalen er lavet for 25 år.

Efter kontrakten var indgået udtalte bestyrelses formanden for TAV Mr. Sani Sener i et interview, at Gazipasa Airport åbner om 1 år. Alanya får en moderne international lufthavn med en kapacaitet til 3.000.000 passagere. Alle internationale fly til området vil kunne lande her når der er gennemført nogle forbedringer til landingsbanerne. For et år siden gennemførte TAV nogle undersøgelse og de fik tilladelse af regeringen (Minister af kommunikation) til at gennemføre de nødvendige forandringer til landingsbanen og derfor har de nu indgået denne aftale. Den Turkiske regeringen har lovet at de vil yde den nødvendige hjælp til at give lufthavnen en større kapacitet. Gazipasa og Alanya vil blive centrum for turismen når den åbner. Efter at denne kontrakt er indgået er jord priserne i Gazipasa steget med en faktor 3.

8.000 danskere har feriebolig i Alanya, og de kan se frem til væsentligt kortere transporttid, når en ny lufthavn åbner næste år. Det betyder stigende ejendomspriser i området.

Hvert år tager 160.000 danskere på ferie i Tyrkiet. For de fleste hedder destinationen Alanya, der er den mest populære ferieby i Tyrkiet. Hidtil har flyene landet i Antalya, fordi lufthavnen i Alanya, som blev bygget for 12 år siden, er for lille.

Men nu er har det tyrkiske selskab TAV Aerodromes Company, der også driver lufthavnene i Ankara og Istanbul, fået kontrakt på driften af Gazipasa Lufthavn kun 35 kilometer fra Alanya. Og selskabet går nu i gang med at modernisere lufthavnen.

TAV Aerodromes Companys bestyrelsesformand Sani Sener siger, at Gazipasa Airport åbner om et år og får en kapacitet til at modtage tre millioner passagerer om året.

Lufthavnen i Alanya, der nu bliver udvidet, har ligget mere eller mindre ubenyttet hen siden den blev bygget for 12 år siden. Landingsbanen er ganske enkel for kort, fordi der ligger et stort bjerg for enden. Nu fjerner man ganske enkelt bjerget, forlænger landingsbanen og opgraderer hele lufthavnen til internationalt niveau.

Transport til og fra lufthavnen.